Adviesraad Sociaal Domein Uden

Als ASD-Uden vormen wij de brug tussen de inwoners van Uden en gemeente.
Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken, inkomen en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig (ouder) worden. Over leven met een ziekte of handicap. Op deze manier willen we met elkaar het sociale domein helemaal bestrijken. Ons doel is dat uiteindelijk iedereen, die dat wil, op een goede manier mee kan doen aan de samenleving.
De adviesraad is opgedeeld in vijf themagroepen, die zich inzetten op het gebied van:
De themagroepen vertegenwoordigen op deze wijze de kwetsbare burger. Mocht blijken dat een wijziging en/of uitbreiding noodzakelijk is, zullen we dit zeker doen.
De ASD-Uden adviseert de gemeente over sociale problemen. Dit doen wij gevraagd en ongevraagd.
Als ASD-Uden volgen wij kritisch of de gemeente haar sociale taken goed uitvoert. Maar ook gevolgen op het gebied van invoering, of wijziging van bepaalde regels houden we goed in de gaten.
Wij willen graag nauw contact met vooral de kwetsbare inwoners van Uden. Dat zijn kinderen, volwassenen en ouderen, die aangewezen zijn op de ondersteuning van de gemeente. Denk hierbij aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), leerlingenvervoer, armoede, werken met een handicap, regio-taxi, sporten met een handicap, aangepast onderwijs, verwarde personen, dementie, mantelzorg, etc.
Het is belangrijk dat we informatie via alle inwoners van Uden ontvangen. Heeft u belangstelling mee te praten over een bepaald onderwerp of thema, meldt u dan aan via secretaris@asd-uden.nl
Wij werken niet op individuele basis. Individuele vragen worden door ons doorgegeven aan de gemeente. Wel nodigen wij iedereen van harte uit zaken te melden die niet goed verlopen op het gebied van het sociaal domein, dit kan via secretaris@asd-uden.nl
Komen er uit verschillende hoeken dezelfde klachten en/of opmerkingen binnen gaan we hier zeker mee aan de slag. Hiermee kunnen we de gemeente aanspreken. Wij kunnen niet zonder uw steun in inbreng!
Wie zijn wij
Wij, de ASD-Uden, zijn 25 inwoners van de gemeente Uden. Wij voelen ons betrokken bij de kwetsbare burgers en willen dat ze een goed leven hebben en daarvoor zetten we ons als vrijwilligers in.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan het maatschappelijk leven. Dus naar school kan gaan, mee kan sporten, kan werken en goed kan wonen.
Om dit allemaal goed te kunnen doen kunnen wij niet zonder uw informatie, mening en ideeën!
Wilt u weten hoe ASD-Uden is ontstaan klik dan hier