Hieronder vind u instanties die u mogelijk kunnen informeren, 

adviseren of helpen met een vraag of probleem.

Alzheimer Nederland
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementiefrontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.
 
 
Bartimeus:
Voor onderzoek, zorg, school, woonvorm of werk voor mensen die slechtziend of blind zijn.
  

CAK 
Centraal Administratie Kantoor (regelen o.a. Eigen Bijdrage WMO en WLZ)
 
 
CIZ
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.
 
 
Epilepsie Vereniging
De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke patiëntenbelangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.
 


Gemeente Uden
De Gemeente Uden initieert beleid op o.a. het Sociaal Domein en voert dit uit of laat het uitvoeren.
Op haar website is veel informatie te vinden omtrent dit beleid.

Heeft u behoefte aan hulp en/of ondersteuning, klik hier: https://www.uden.nl/inwoners/hulp-en-ondersteuning/wegwijzer/

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoormij
Iedereen heeft het recht om mee te doen in de maatschappij. Een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis kan het lastig maken om mee te draaien in de maatschappij. Stichting Hoormij (waarin NVVS, FOSS en SH-Jong een federatie vormen) weet uit ervaring hoe dat is en streeft naar erkenning en begrip van partners, familie, ouders, vrienden, werkgevers en andere betrokkenen.
 
 

 

 Ieder(in)
We ijveren ervoor dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Dat doen we op zoveel mogelijk plekken. Bij de overheid,  politiek, maatschappelijke organisaties en in de media.
 

 

 

Landelijke cliëntenraad
De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid. De LCR is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden die bij beleidsontwikkeling optreden namens pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte.

 
Luister Bibliotheek
Wat is de LuisterBieb? De eerste luisterboekenapp in Nederland. Met deze app kan de Bibliotheek alle Nederlandstalige luistercontent voor haar leden aanbieden voor mobiel gebruik. Voor wie? (Klanten van) openbare bibliotheken.
 
 
 

Mantelzorg
Iedereen die belangeloos voor een naaste zorgt, kan bij MantelzorgNL terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. Daarnaast ondersteunen en adviseren we professionals en gemeenten in hun samenwerking met mantelzorgers.
 
 
MEE Nederland
Coöperatieve vereniging van MEE-organisatie. Op gebied van Opvoeding & Ontwikkeling; Leren & Werken; Samenleven & Wonen; Regelgeving & geldzaken
 

Nederlandse Zorg Autoriteit 

Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is als je die nodig hebt. De NZa maakt vanuit dat perspectief regels en houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 
 

Zorg voor kansen
In Nederland kunnen veel mensen niet aan de samenleving meedoen zoals ze zouden willen. Bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn door een chronische ziekte of een beperking. Fonds NutsOhra vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan.
 
 

Ons Welzijn Uden
Ieder mens doet mee en telt mee. Dat is onze missie. We maken groei en ontwikkeling van de mens en de maatschappij mogelijk door samen met burgers, netwerkpartners en beleidsmakers te bouwen aan een samenleving waarin iedereen van waarde is, iedereen mee mag en mee kan doen en jeugd veilig kan opgroeien.
 
 

Oogvereniging Nederland
De Oogvereniging komt op voor de belangen van mensen die een oogaandoening hebben en mensen die slechtziend, blind of doofblind zijn. 
 
 

 


SamSam

Als buurtbewoners kunnen we veel voor elkaar betekenen. De één is een fantastische oppasmoeder, de ander repareert moeiteloos lekkende kranen. De één heeft vaak tijd over, de ander kookt weleens te veel. Alles komt samen op SamSam: de digitale marktplaats voor diensten.
 
 
 
Sporten individueel of met een groep?
Vindt een vereniging bij jou in de buurt via de button
“Zoek een sport in de buurt”
 
 
 
 
 
Stinafo
Stichting Stinafo biedt hulp aan kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Stinafo krijgt geen subsidie voor haar werk en is volledig afhankelijk van giften. Met uw hulp en donatie spreidt Stinafo een vangnet voor kinderen die elders geen hulp krijgen.
 

Visio

Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Wij hebben veel specialistische kennis en expertise in huis en werken voortdurend aan nieuwe methodieken en producten. Onze dienstverlening houden we actueel door te participeren in wetenschappelijk onderzoek en werken we samen met                 wetenschappers en collega-instellingen.
 

WLZ aanvraagformulier
De wet langdurige zorg bied U de mogelijkheid om verschillende zorg aan te vragen, deze vindt u op deze pagina.
 

 Zorg Belang Brabant

Onafhankelijke cliëntenondersteuning is een onderdeel van Adviespunt Zorgbelang
 
 
 

Zorgwijzer.nl

Hoe kom ik in aanmerking voor het PGB?  Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen.