Historie

Ingang gemeentehuis
Ontstaan van de de ASD-Uden
In 2016 sprak de wethouder Sociale Zaken – de heer Gerrit Overmans – de wens uit te komen tot één adviesraad voor de gemeente Uden. 
De voorzitters van de WMO-Raad, Platform Minima Uden (PMU), Drempels Weg Uden (DWU) en de Lokale Senioren Verenigingen Uden (LSV) werden uitgenodigd voor een gesprek. Van LSV heeft de secretaris deze rol opgepakt.
Direct samen gaan als één ASD-Uden bleek toen een té grote stap. Er werd besloten een jaar proef te draaien, te bekijken welke raakvlakken er waren, welke verschillen en hoe we tot elkaar kunnen komen. Dit proces is door meerdere ambtenaren van de gemeente Uden begeleid. 
Ook Zorgbelang Brabant|Zeeland heeft ons hierbij geholpen. Dit is een organisatie die gespecialiseerd is in het begeleiden en uitvoeren van dit soort projecten.
Bovenstaande heeft op 3 april 2018 geresulteerd in een notitie “Naar één adviesraad Sociaal Domein voor de gemeente Uden”. 
In deze notitie hebben we de organisatie van de ASD-Uden omschreven.
We hebben gekozen voor een platte organisatie, met een onafhankelijk voorzitter, secretaris en penningmeester als Dagelijks Bestuur.
Deze keuze is heel bewust gemaakt, om onafhankelijkheid te waarborgen.
Nadat deze notitie was goedgekeurd door het College van B&W van de gemeente Uden, konden we verder.
 In het Raadsbesluit van 20-12-2018 werd ingestemd met de start van de Adviesraad Sociaal Domein Uden met ingang van 1 januari 2019.
Op 31-12-2018 passeerde de oprichtingsacte van de Stichting Adviesraad Sociaal Domein Uden bij de notaris.