Dagelijks bestuur

Jenny Smits
Voorzitter
Voorzitter@asd-uden.nl
Jan Spitters
Secretaris
Secretaris@asd-uden.nl
Nol van Cuijk
Penningmeester
Penningmeester@asd-uden.nl
   
   

Algemeen bestuur

Jenny Smits
Voorzitter
Voorzitter@asd-uden.nl
Jan Spitters
Secretaris
Secretaris@asd-uden.nl
Nol van Cuijk
Penningmeester
Penningmeester@asd-uden.nl
Berry Dufornee
VZ themagroep Armoede, Werk en Inkomen
B.Dufornee@asd-uden.nl
Chris Knoop
VZ themagroep Jeugd & Onderwijs
C.Knoop@asd-uden.nl
Harry de Wind
VZ themagroep Senioren
H.de.Wind@asd-uden.nl
Vacature
VZ themagroep Toegankelijkheid
secretaris@asd-uden.nl
Wordt nog gekozen
VZ themagroep GGZ/Verwarde personen
 
   

Notuliste

Wilma Bongers                                  notuliste  dagelijks – en Algemeen Bestuur        Notulist@asd-uden.nl