Dagelijks bestuur

Jenny Smits
Voorzitter
Voorzitter@asd-uden.nl
Jan Spitters
Secretaris
Secretaris@asd-uden.nl
Nol van Cuijk
Penningmeester
Penningmeester@asd-uden.nl
   
   

Algemeen bestuur

Jenny Smits
Voorzitter
Voorzitter@asd-uden.nl
Jan Spitters
Secretaris
Secretaris@asd-uden.nl
Nol van Cuijk
Penningmeester
Penningmeester@asd-uden.nl
Berry Dufornee
VZ themagroep Armoede, Werk en Inkomen
B.Dufornee@asd-uden.nl
Chris Knoop
VZ themagroep Jeugd & Onderwijs
C.Knoop@asd-uden.nl
Dan Hoevenaars
VZ themagroep Senioren
Amgmf.Hoevenaars@asd-uden.nl
Vacature
VZ themagroep Toegankelijkheid
secretaris@asd-uden.nl
Pieter Vonk
VZ themagroep GGZ/Verwarde personen
ptmgvonk@kpnmail.nl
   

Notuliste

Marianne van den Berg                                  notuliste  Algemeen Bestuur                mhberg5047@gmail.com
Trudy Hubers                                                   notuliste  Algemeen Bestuur                tmhubers@hotmail.com