Themagroep Armoede-Werk-Inkomen (AWI)

Hoewel Nederland één van de welvarendste landen ter wereld is, leeft ruim 10% van de bevolking in armoede of heeft een inkomen dat hen volgens de gangbare normen in het gevaar brengt in armoede te moeten leven. Helaas is de situatie in Uden vergelijkbaar met de rest van Nederland en dat betekent onder andere dat bijna 1.000 kinderen in Uden niet mee kunnen doen met hun vriendjes.

Dit onderwerp heeft al jaren de aandacht van de gemeente en diverse organisaties. Eén van die organisaties was de Stichting Platform Minima Uden (PMU) die zich in nauw overleg met de wethouders en ambtenaren heeft ingezet om de gevolgen van armoede zoveel mogelijk te beperken. Deze stichting is per 1 januari 2019 opgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein Uden en heeft haar werkterrein uitgebreid.
De themagroep Armoede-Werk-Inkomen streeft naar een rechtvaardig beleid van de gemeente Uden ten aanzien van mensen in armoede. Zo’n beleid moet:
  • allereerst gericht zijn op het voorkomen dat men in armoede komt, onder andere door middel van effectieve schuldhulpverlening;
  • goede regelingen kennen voor mensen in armoede om het hen mogelijk te maken mee te blijven doen op gebieden als opleidingen, sport, recreatie en cultuur;
  • stimuleren dat mensen in armoede opleidingen volgen die de kans op echt werk verhogen;
  • stimuleren dat mensen in armoede door de gemeente geholpen worden om (weer) een baan te vinden op hun niveau qua kennis en ervaring;
  • extra aandacht geven aan kinderen van ouders in armoede om te voorkomen dat zij in een sociaal isolement terecht komen.
In de afgelopen jaren heeft de gemeente samen met o.a. PMU het Armoedebeleid 2018-2021 ontwikkeld en ingevoerd. De themagroep AWI zal de uitvoering van dit beleid nauwgezet blijven volgen en signalen uit de samenleving gebruiken om waar nodig te overleggen met de verantwoordelijke wethouder en/of ambtenaar om hen te bewegen de uitvoering bij te sturen en aanvullend beleid in te voeren.
Daarnaast zal AWI extra aandacht en subsidie vanuit de zogenoemde “Klijnsma-gelden” blijven vragen aan de gemeente om aanvullende activiteiten te organiseren voor de kinderen in armoede zodat zij mee kunnen doen met hun schoolvrienden.
AWI zoekt nadrukkelijk samenwerking met lokale organisaties op het gebied van re-integratie om eventuele knelpunten bij het (weer) vinden van werk door mensen in armoede  en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt zichtbaar te maken en op te lossen.