Stuur ons uw bericht

  Vacatures
  Vacatures
  Vacatures
  TIPS
  Vacatures
  Interesse in de nieuwsbrief?
  Zoon hand in hand met vader die een arm heeft om zijn vader met looprek.

  Adviesraad Sociaal Domein Uden

  Als ASD-Uden vormen wij de brug tussen de inwoners van Uden en gemeente.
  Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken, inkomen en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig (ouder) worden. Over leven met een ziekte of handicap. Op deze manier willen we met elkaar het sociale domein helemaal bestrijken. Ons doel is dat uiteindelijk iedereen, die dat wil, op een goede manier mee kan doen aan de samenleving.
  De adviesraad is opgedeeld in vijf themagroepen, die zich inzetten op het gebied van:
  De themagroepen vertegenwoordigen op deze wijze de kwetsbare burger. Mocht blijken dat een wijziging en/of uitbreiding noodzakelijk is, zullen we dit zeker doen.   Lees de hele tekst
  Handen op lege portemonnee.

  Themagroep Armoede-Werk-Inkomen

  Hoewel Nederland één van de welvarendste landen ter wereld is, leeft ruim 10% van de bevolking in armoede of heeft een inkomen dat hen volgens de gangbare normen in het gevaar brengt in armoede te moeten leven. Helaas is de situatie in Uden vergelijkbaar met de rest van Nederland en dat betekent onder andere dat bijna 1.000 kinderen in Uden niet mee kunnen doen met hun vriendjes.
  Dit onderwerp heeft al jaren de aandacht van de gemeente en diverse organisaties. Eén van die organisaties was de Stichting Platform Minima Uden (PMU) die zich in nauw overleg met de wethouders en ambtenaren heeft ingezet om de gevolgen van armoede zoveel mogelijk te beperken. Deze stichting is per 1 januari 2019 opgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein Uden en heeft haar werkterrein uitgebreid.  Lees de hele tekst
  Spelende kinderen in zandbak

  Themagroep Jeugd & Onderwijs

  Sinds 01 januari 2015 zijn in Nederland de gemeenten verantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders/verzorgers.
  Doelstelling
  De leden van de themagroep Jeugd & Onderwijs, binnen de ASD-Uden streven naar een zo goed mogelijk beleid door en binnen de gemeente Uden ten aanzien van alle vormen van zorg voor jeugd. Zowel de lichtere vorm, dan wel de zwaardere vorm.
  Hiervoor streven we naar een laagdrempelige ingang naar deze zorg voor iedereen binnen de gemeente Uden en dorpskernen Volkel en Odiliapeel.
  Daarnaast willen we ook dat er voor iedereen geschikt onderwijs is, zodat iedereen mee kan doen op zijn/haar niveau.  Lees de hele tekst

  Themagroep Senioren


  Een integraal seniorenbeleid is voor ons als themagroep Senioren heel belangrijk. Het aantal senioren in onze samenleving groeit elk jaar. We leven langer, blijven langer thuis wonen en steeds meer senioren nemen actief deel aan de samenleving o.a. als mantelzorger en/of vrijwilliger.
  Lees de hele tekst

  Themagroep mensen met een psychische en/of verstandelijke handicap

  In onze maatschappij zien we helaas een stijging van het aantal verwarde personen, dakloosheid, arbeidsongeschiktheid, medicijngebruik en problematische schulden en ook dat het aantal zelfmoorden stijgt.
  Verwardheid kan veel verschillende oorzaken hebben en vraagt om verschillende benaderingen.
  We leven in een maatschappij die er op gericht is te kijken naar wat mensen nog wel kunnen en niet wat niet meer kan. Het bezuinigingsproces, waardoor het aantal bedden in de psychiatrie flink wordt afgebouwd, vormt een grote uitdaging voor onze maatschappij.
  Het op orde krijgen van ambulante zorg en cliënten weer op de weg te helpen om een plaatsje te verwerven in de samenleving is nog verre van ideaal.  Lees de hele tekst
  Waarschuwingsbord met de opschrift: Let op gevaarlijke drempels

  Themagroep Toegankelijkheid ASD-Uden

  Als themagroep Toegankelijkheid streven wij er steeds naar de positie van de mensen met een handicap in de gemeente Uden te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen op het gebied van zorg, welzijn en toegankelijkheid.
  Positieve bijkomstigheid hiervan is, dat wanneer het goed geregeld is voor mensen met een handicap, iedereen hier voordeel van heeft. Dit is een mooie spin-off, maar vraagt nog steeds veel tijd en aandacht om alle beleidsmakers, plannenmakers en ook iedereen die bij de uitvoering van regelgeving en projecten is betrokken, van deze noodzaak te doordringen.   Lees de hele tekst